icindekilerCIALIS® 20 mg Film Kaplı Tablet Formulü;
Bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir.
Diğer maddeler: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit(E172) Tabletler sarı renkte ve badem şeklinde olup bir tarafında C20 işareti vardır.

Farmakolojik Özellikleri;
Farmakodinamik özellikleri
Tadalafil, siklik guanozin monofosfat (cGMP )spesifik fosfodiesteraz tip 5 (P DE5)’in güçlü, selektif ve geri dönüşümlü bir inhibitörüdür. Cinsel uyarı lokal nitrik oksit salınımına sebep olduğunda, P DE5’in tadalafil tarafından inhibisyonu korpus kavernozumda cGM P seviyelerinin artmasına sebep olur. Bu, düz kas gevşemesine ve penise ait dokulara kan dolmasına, dolayısıyla da ereksiyona sebep olur. Tadalafil, cinsel uyarı olmazsa etkili olmaz. İnvitro çalışmalar, tadalafilin P DE5’in selektif bir inhibitörü olduğunu göstermiştir. P DE5, korpus kavernozum düz kasında, damarlara ve iç organlara ait düz kaslarda, çizgili kaslarda, trombositlerde, böbreklerde, akciğerde ve beyincikte bulunan bir enzimdir. Tadalafilin P DE5 üzerindeki etkisi diğer fosfodiesterazlara göre daha güçlüdür. Tadalafilin P DE5 üzerine etkisi, kalp, beyin, kan damarları, karaciğer, lökositler, iskelet kasları ve diğer organlarda bulunan P DE1, P DE2, P DE4 ve P DE7 enzimlerinin üzerine olan etkisine kıyasla 10.000 kattan daha fazladır. Bu P DE3’den ziyade P DE5’e karşı olan selektivite önemlidir çünkü, P DE3, kalp kasılmasında görev alan bir enzimdir. Ayrıca, tadalafilin P DE5 üzerine etkisi, retinada bulunan ve ışık transdüksiyonundan sorumlu olan P DE6 üzerine olan etkisinden yaklaşık 700 kez daha güçlüdür. Tadalafilin P DE5’e olan etkisi, P DE8, 9, 10’a olan etkisine oranla 9.000 kez daha fazla, P DE11’e göre ise 14 kez daha fazladır. P DE8’den P DE11’e kadarki inhibisyonun fizyolojik etkileri ve dokulardaki dağılımı bilinmemektedir.

Bu hapla uygulanan sağlıklı deneklerin yatar pozisyonda ölçülen sistolik ve diyastolik kan basınçlarında plasebo alan deneklerle kıyaslandığında önemli bir değişiklik olmamıştır (Ortalama maksimum azalma sırasıyla 1.6 / 0.8 mm Hg).
Aynı şekilde ayakta ölçülen kan basıncı (ortalama maksimum azalma sırasıyla 0.2 / 4.6 mm Hg) ve kalp hızında da önemli bir değişiklik olmamıştır.
İlaç etkileşimi çalışmalarında tadalafil ile belirli oral antihipertansif ilaçlar çalışıldığında, tadalafilin bu oral antihipertansiflerin etkilerini klinik olarak anlamlı şekilde güçlendirmediği görülmüştür.
Tadalafilin görme üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada “Farnsw orthM unsell 100hue” testi uygulandığında mavi / yeşil renk ayrımında bir bozukluk saptanmamıştır. Bu bulgu, tadalafilin P DE6’ya afinitesinin P DE5’e olan afinitesinden düşük olmasından dolayıdır. Ayrıca, elektroretinogram, intraoküler basınç, pupillometre ve görüş keskinliği üzerinde de hiçbir etki saptanmamıştır. Tüm klinik çalışmalarda renk görme değişiklikleri nadir olarak bildirilmiştir (<% 0.1).

Tadalafil, erektil fonksiyonda ve başarılı cinsel birleşme sağlamada plaseboyla kıyaslandığında ilacın alımından sonraki 36 saat içinde istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme sağladığı gibi, hastanın cinsel birleşme için gerekli ereksiyona ulaşmasını ve bu ereksiyonu korumasını ilacın alınmasından 16 dakika sonra kadar erken bir zamanda başlatmıştır.

Farmakokinetik özellikleri;
Emilim: Tadalafil oral uygulamadan sonra hızla emilir ve gözlenen maksimum ortalama plazma konsantrasyonuna (Cmax) ilaç alındıktan ortalama 2 saat sonra ulaşılır. Tadalafilin emilim hız ve oranı alınan yiyeceklerle ilişkili değildir, dolayısıyla bu tablet aç ya da tok karnına alınabilir. İlaç alım zamanının (sabah ya da akşam alınmasının) emilim hızı veya oranı üzerine anlamlı bir klinik etkisi yoktur.
Dağılım: Ortalama dağılım hacmi tadalafilin dokulara dağıldığını gösterecek şekilde ortalama 63 L’dir. Terapötik konsantrasyonlarda plazmadaki tadalafilin % 94’ü proteinlere bağlıdır. Sağlıklı deneklere uygulanan dozun % 0.0005’inden azı semende görülmüştür.
Metabolizma: Tadalafil esas olarak sitokrom P 450 (CY P ) 3A4 izotipi tarafından metabolize edilir, dolaşıma katılan ana metaboliti metilkatekol glukuroniddir. Bu metabolitin P DE5 üzerine etkisi tadalafilden 13.000 kez daha azdır. Dolayısıyla, metabolitin tesbit edilen bu konsantrasyonlarının klinik olarak aktif olması beklenmez.
Atılım: Sağlıklı deneklerde ortalama yarılanma ömrü 17.5 saattir. Tadalafil esas olarak inaktif metabolitler halinde, büyük ölçüde feçesle (dozun yaklaşık olarak % 61’i) ve daha az oranda idrarla (dozun yaklaşık olarak % 36’sı) atılır.

Özel hasta grupları
Yaşlılar: Sağlıklı yaşlı deneklerde (65 yaş ve üstü) tadalafilin oral klerensi, 19-45 yaş arasındaki sağlıklı deneklere göre daha düşük olmuş ve bu tadalafilin kandaki değerlerinde (EAA ) % 25’lik bir artışla sonuçlanmıştır. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bu etki klinik olarak anlamlı değildir. Bu nedenle herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
Böbrek yetmezliği: Hemodiyalize girmekte olanlar da dahil, böbrek yetmezliği olan deneklerde tadalafilin kandaki değerleri (EAA ), sağlıklı deneklere göre daha yüksek bulunmuştur.
Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede hepatik yetmezliği olan hastalarda (ugh Sınıf A ve B) tadalafilin kandaki değerleri (EA A), sağlıklı deneklerdeki değerlerine yakındır. Bu hastalarda doz ayarlaması yapılması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla (ugh Sınıf C) ilgili veri bulunmamaktadır.
Diyabetli hastalar: Diyabetli hastalarda tadalafilin kandaki değerleri (EAA ) sağlıklı deneklerdekilerden yaklaşık olarak % 19 daha düşük çıkmıştır. Ancak bu fark, doz ayarlaması yapmayı gerektirmemektedir.

Ereksiyona Yardımcı Tablet ile Kaliteli ve Keyifli Cinsel İlişki Yaşarsınız.

Ereksiyon Hapı ile partneriniz size hayran kalacak. Dünyada çığır açan, maksimum 36 saate kadar etkili orjinal Hafta Sonu Mutluluk Hapı. Dayanılmaz ve baştan çıkarıcı ereksiyon etkisi ile dünya erkeklerinin bir numaralı tercihi olmuştur. Yan etkisi olmamasından dolayı rakiplerini bir hayli geride bırakmakta Tadalafil Tablet. Şimdi çok uygun satış fiyatları ile tanışarak maksimum cinsel enerji sağlayan bu ürün ile mutlu ve uzun süreli ilişkiler yaşamaya merhaba diyebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz alışverişe ait gizlilik kuralları bizim için son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı sitemizden almış olduğunuz 20mg tablet paketlemesi içeriği belli olmayacak şekilde yapılır. Kargo görevlisi dâhil olmak üzere 3. şahıslar paketin içeriğinde ne olduğunu bilmezler.

Rakibi olan cinsel güç artırıcı, ereksiyon haplarından birçok üstün farkı bulunan c20 tablet, ereksiyon problemi olan erkeklerin yanı sıra cinsel performansını arttırmak isteyen ve partnerine unutulmaz dakikalar, saatler hatta günler yaşatmak isteyen erkeklerin de tercihi.

Bu tabletin 2 kadehe kadar alkolle kullanılabiliyor olması ve yağlı yiyeceklerin kullanılan ilaçlara ters etki yapması bile bu ürünü durduramaz. Diğer ilaçların etkisi birkaç saatte azalırken Etkisini Maksimum 36 Saat Gösterir ve bu nedenle Hafta Sonu Hapı olarak isimlendirilmiştir. İçerisinde tadalafil etken maddesi olarak kullanışmıştır. İlişkinizden yaklaşık 50-60 dk önce kullanın ve partnerinizi mutlu edin.